TSO

Op onze school is er de mogelijkheid om uw kind(eren) over te laten blijven. Al jarenlang wordt hier door heel veel ouders zeer frequent gebruik van gemaakt. Mede door de enthousiaste verhalen van de kinderen over de vele leuke dingen die tijdens het overblijven gedaan worden, mag de overblijf zeker als een bloeiend bedrijf gekwalificeerd worden.

Wij werken hiervoor samen met Junis Kinderopvang. De Steijaertschool heeft gekozen voor TSO compleet. Bij dit arrangement verzorgt Junis de TSO voor de prijs van € 2,40 per keer. Eén of meer pedagogisch medewerkers van Junis Kinderopvang maken deel uit van het overblijfteam. In bijzondere situaties, zoals een valpartij of een ruzie die moet worden besproken, kan een pedagogisch medewerker van Junis contact met ouders opnemen. Wij stellen de telefoonnummers van ouders daarvoor aan hen beschikbaar. De pedagogisch medewerker geeft hetgeen besproken ook door aan de leerkracht.

Er zijn twee mogelijkheden voor tussenschoolse opvang: een contract met abonnement of een contract voor incidentele opvang.

Komt uw kind elke week dezelfde dagen? Dan is het voordeel van een abonnement dat uw kind op de vaste dagen op het rooster staat en u alleen hoeft af te melden wanneer uw kind een keer niet komt.

Af een toe tussenschoolse opvang nodig of verschillen de dagen per week? Meld uw kind dan aan voor incidentele afname. De tarieven zijn gelijk. Bij incidentele afname geeft u de gewenste dagen zelf vooraf aan ons door via het ouderportaal of de OuderApp.

De overblijftijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur. In die tijd wordt gegeten en (buiten)gespeeld.
Om 12.55 uur worden de kleuters (groep 1 en 2) in de klas gebracht door de overblijfouders. De kinderen uit de andere groepen gaan zelf naar hun lokaal.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de folder van Junis over 'Tussenschoolse opvang op de Steijaertschool'. Deze folder met inschrijfformulier wordt automatisch verstrekt aan kinderen die nieuw op school komen. Heeft u geen folder meer dan kunt u er een bij "de overblijf" of de schoolleider ophalen. Mocht u willen helpen bij het overblijven, hetzij als vaste kracht, hetzij als reserve, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice van Junis, telefoonnummer 0172-424824. Of met de coördinatoren overblijf via 06-19302441.

Meer weten over Junis