Onze visie en missie

Wij bieden gewoon goed onderwijs. Dat houdt in dat we een stevige basis op het gebied van rekenen en taal bij de kinderen creëren. Maar ook dat wij onze kinderen laten ontwikkelen tot echte Kanjers.

Visie algemeen
Basisschool de Steijaert is een openbare basisschool waar iedereen welkom is, ongeacht religie, cultuur of achtergrond

Wij gaan voor goede resultaten, waarbij ieder kind op het eigen niveau wordt uitgedaagd. Dit in samenwerking met ouder(s)/verzorger(s). Wij streven ernaar om de kinderen sociaal-emotioneel en cognitief dusdanig te laten ontwikkelen, dat zij doorstromen naar een passende middelbare school. 

Ons onderwijs richt zich niet alleen op cognitieve vaardigheden, maar ook op het zorgen dat onze kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige en respectvolle burgers. Dit doen we onder andere door het aanbieden van vakken die bijdragen aan de culturele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociale vaardigheden voor de kinderen verweven door de dag heen.

Visie op lesgeven
De kern van ons werk bestaat uit lesgeven. Het is belangrijk oog te hebben voor ieder kind, een open houding aan te nemen, elkaar wederzijds te respecteren en een goede relatie op te bouwen met het kind. Daarnaast moeten wij ruimte in het curriculum vrijmaken om te werken aan belangrijke vaardigheden bij het kind, zoals zelfstandigheid, reflecterend vermogen, oplossingsgerichtheid en verantwoordelijkheid.

Als het aankomt op didactiek dan streven wij ernaar zoveel mogelijk nieuwe lesstof volgens het EDI-principe (expliciete directe instructie) aan te bieden. Daarnaast werken wij met niveaugroepen waarbij er voldoende gedifferentieerd wordt, zodat ieder kind op het eigen niveau uitgedaagd wordt.