Welkom bij de Steijaertschool

 

Onze school, gelegen tussen de eigen fruittuin en gemeentelijk groen, telt ca. 145 leerlingen. 

Wij streven naar: 
  • professionele organisatie
  • stimulering tot zelfstandigheid
  • onderling respect
  • evenwichtige ontwikkeling op cognitief
  • sociaal emotioneel en creatief gebied
  • ruimte voor individuele verschillen
  • goede zorgstructuur
  • heldere schoolregels en veiligheid

Onze streefvisie:

De Steijaertschool is een school waar ….

In een professionele organisatie uitdagend en inspirerend onderwijs wordt gegeven en de kinderen als voorbereiding op de maatschappij gestimuleerd worden tot zelfstandigheid;

Gemotiveerde leerkrachten zorgen voor een school waarin leerlingen en leerkrachten met onderling respect samenwerken aan een optimale ontwikkeling op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied;

Ruimte is voor individuele verschillen en waar een goede interne zorgstructuur de basis vormt om ieder kind de eigen talenten te laten ontplooien;

Door heldere schoolregels gezorgd wordt voor een schoolklimaat waarin veiligheid en plezier belangrijke sleutelwoorden zijn;

Laagdrempeligheid en toegankelijkheid de sfeer bepalen in de contacten naar en met ouders
 

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.