OBS de Steijaert

Onze school, gelegen tussen de eigen fruittuin en gemeentelijk groen, telt ca. 180 leerlingen. 

Wij streven naar:
  • professionele organisatie
  • stimulering tot zelfstandigheid
  • onderling respect
  • evenwichtige ontwikkeling op cognitief
  • sociaal emotioneel en creatief gebied
  • ruimte voor individuele verschillen
  • goede zorgstructuur
  • heldere schoolregels en veiligheid

De gezonde school

Onze school is gezond!

gezonde school.png

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Klik hier voor meer informatie