Welkom bij J.P.F. Steijaertschool

 

Onze school, gelegen tussen de eigen fruittuin en gemeentelijk groen, telt ca. 180 leerlingen. 

Wij streven naar: 
  • professionele organisatie
  • stimulering tot zelfstandigheid
  • onderling respect
  • evenwichtige ontwikkeling op cognitief
  • sociaal emotioneel en creatief gebied
  • ruimte voor individuele verschillen
  • goede zorgstructuur
  • heldere schoolregels en veiligheid

Onze streefvisie:

De Steijaertschool is een school waar ….

In een professionele organisatie uitdagend en inspirerend onderwijs wordt gegeven en de kinderen als voorbereiding op de maatschappij gestimuleerd worden tot zelfstandigheid;

Gemotiveerde leerkrachten zorgen voor een school waarin leerlingen en leerkrachten met onderling respect samenwerken aan een optimale ontwikkeling op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied;

Ruimte is voor individuele verschillen en waar een goede interne zorgstructuur de basis vormt om ieder kind de eigen talenten te laten ontplooien;

Door heldere schoolregels gezorgd wordt voor een schoolklimaat waarin veiligheid en plezier belangrijke sleutelwoorden zijn;

Laagdrempeligheid en toegankelijkheid de sfeer bepalen in de contacten naar en met ouders