Kanjerschool

Op de Steijaertschool willen wij kinderen voorbereiden op hun toekomst, door ze op te laten groeien met sterke normen en waarden over de omgang met de medemens. Om dit aan de kinderen te leren en mee te geven, werken we met de Kanjertraining.

De Kanjertraining is gericht op het versterken van vertrouwen in een groep. Het helpt individuele kinderen om zich zekerder te voelen, grip te krijgen op sociale situaties en het leren uiten van gevoelens. 

In iedere groep worden Kanjerlessen gegeven. Een Kanjerles bestaat uit een verhaal waarin een bepaald thema naar voren komt. Het kan bijvoorbeeld gaan over elkaar vertrouwen of durven opkomen voor jezelf. Het verhaal biedt een aanknopingspunt om in gesprek te gaan met de kinderen over hoe zij het graag willen hebben in de klas. Dit 'Kanjergedrag' wordt vervolgens geoefend door spelletjes en het uitspelen van situaties. Ook in het dagelijks handelen van de leerkrachten wordt dit 'Kanjergedrag' gestimuleerd. Kinderen leren kritisch te zijn op hun eigen handelen in sociale situaties en krijgen handvatten om zo goed mogelijk om te gaan met situaties. 
 

"Wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je."

Kanjertraining, 2022