Fotobeleid

Voor het waarborgen van de privacy van leerlingen willen wij voorkomen dat er foto’s van kinderen gedeeld worden (op sociale media) zonder dat ouders daarvan op de hoogte zijn. Het is belangrijk dat leerlingen (of hun ouders) zelf mogen bepalen wie welke informatie krijgt.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Als school moeten wij kunnen aantonen dat we toestemming van ouders hebben om foto’s te publiceren. Dat was al langer het geval, maar nu moet de toestemming ook specifiek zijn: voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Dat houdt in dat de school bij iedere specifieke activiteit aan alle ouders opnieuw toestemming moet vragen voor het publiceren van foto’s.
We zijn als school alleen verantwoordelijk voor de foto’s die we zelf maken (of laten maken in opdracht). De school is niet verantwoordelijk voor ouders die zelf foto’s maken.
Wel zijn wij verplicht om alle ouders erop te wijzen dat ze geen foto’s van andere kinderen mogen maken en delen (bijvoorbeeld op sociale media) zonder toestemming van de ouders van die kinderen.
Voor het maken van foto’s door leerkrachten of anderen in opdracht van de school werken wij aan een oplossing. Die zal liggen in een verklaring waarbij ouders de keuze hebben om aan het begin van ieder schooljaar toestemming te geven voor het maken en delen van foto’s door de school. In die verklaring worden dan alle activiteiten voor dat schooljaar specifiek benoemd. Dan kan de leerkracht tijdens die activiteiten foto’s maken en delen via de website of direct met de desbetreffende ouders die toestemming hebben gegeven.
Ook werken wij aan de komst van een ouderportal waarin foto’s in een beveiligde omgeving gedeeld kunnen worden.
Wij begrijpen dat ouders daarnaast tijdens activiteiten op school graag zelf ook foto’s van hun kinderen willen maken. Ondanks dat de school niet verantwoordelijk is voor ouders die zelf foto’s maken, vinden wij dat we daar wel een taak in hebben. We vragen u daarom alleen van uw eigen kind foto’s te maken. Blijken er toch andere kinderen op een foto te staan dan willen wij u vragen dat beeldmateriaal niet te delen. Wij vragen ouders om elkaar voor alle zekerheid voorafgaand aan het maken van foto’s tijdens een specifieke activiteit schriftelijk om toestemming te vragen. Mochten ouders niet reageren of geen toestemming geven dan mogen er van die kinderen geen foto’s gemaakt worden. Foto’s van die kinderen mogen ook niet gedeeld worden.
Als we gezamenlijk, als school en ouders, verantwoordelijk omgaan met het beeldmateriaal dan heeft iedereen een mooie en prettige tijd op onze school.

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.