Fotobeleid

Voor het waarborgen van de privacy van leerlingen willen wij voorkomen dat er foto’s van kinderen gedeeld worden (op sociale media) zonder dat ouders daarvan op de hoogte zijn. Het is belangrijk dat leerlingen (of hun ouders) zelf mogen bepalen wie welke informatie krijgt.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Als school moeten wij kunnen aantonen dat we toestemming van ouders hebben om foto’s te publiceren. Dat was al langer het geval, maar nu moet de toestemming ook specifiek zijn: voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Dat houdt in dat de school bij iedere specifieke activiteit aan alle ouders opnieuw toestemming moet vragen voor het publiceren van foto’s.
Het maken van foto’s door ouders is binnen de school niet toegestaan, tenzij hier vooraf met de schooldirectie andere afspraken over zijn gemaakt. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s te publiceren op sociale media of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals excursies of schoolreisjes. De school heeft daar geen invloed op, maar vraagt ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.
Voor het maken van foto’s door leerkrachten of anderen in opdracht van de school tekenen ouders ieder schooljaar een toestemmingsverklaring. In die verklaring worden alle activiteiten voor dat schooljaar specifiek benoemd. Dan kan de leerkracht tijdens die activiteiten foto’s maken en delen via de website of direct met de desbetreffende ouders die toestemming hebben gegeven. De kinderen van ouders die niet reageren of geen toestemming geven zullen niet gefotografeerd worden.
In voorkomende gevallen kan de school iemand (dit mag ook een ouder zijn) die goed kan fotografen vragen om voor alle ouders te fotograferen of filmen. Deze ouder doet dit dan in opdracht van de school. Ook in dat geval worden alleen kinderen gefotografeerd waarvoor toestemming is gegeven.
Wij werken aan de komst van een ouderportal waarin foto’s in een beveiligde omgeving gedeeld kunnen worden.
Als we gezamenlijk, als school en ouders, verantwoordelijk omgaan met het beeldmateriaal dan heeft iedereen een mooie en prettige tijd op onze school.

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.