Ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten. Activiteiten die de kinderen, tussen het leren door, echt nodig hebben. Het sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, schoolfotograaf, schoolreizen, het afscheidsfeest van groep 8 en aan het eind van het schooljaar het zomerfeest zijn inmiddels niet meer weg te denken.

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders en twee leerkrachten die, met uitzondering van de zomervakantie, maandelijks bijeenkomen om deze activiteiten te bespreken en voor te bereiden. Voor deze activiteiten worden weer kleinere commissies gevormd die bestaan uit leden van de ouderraad en teamleden die zich bezig houden met het organiseren van de desbetreffende activiteit. De uitvoering van een activiteit gebeurt, indien nodig, door de hele ouderraad.

Het bestuur van schooljaar 2019-2020 bestaat uit: Karen van Ankum (voorzitter), Richard Brommers (penningmeester/secretaris) en leerkracht Ina van Meeteren (algemeen bestuurslid).

De ouderraad bestaat verder uit: Kitty van den Berg, Chantal Brommers, Esther van Diest, Ida Jaspers, Marleen Riksman, Kimberley Ruisch en Rianne Snatersen.

Maar… we zoeken nog meer enthousiaste ouders die ons team komen versterken. Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren van activiteiten en ben je bereid om minimaal één jaar mee te draaien in de ouderraad? Spreek gerust één van de OR-leden aan of stuur een mailtje naar OR.Steijaert@morgenwijzer.nl
 

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.