Ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten. Activiteiten die de kinderen, tussen het leren door, echt nodig hebben. Het sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, schoolfotograaf, schoolreizen, het afscheidsfeest van groep 8 en aan het eind van het schooljaar het zomerfeest zijn inmiddels niet meer weg te denken.

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders en twee leerkrachten die ongeveer één keer in de zeven weken vergaderen. We vergaderen niet in december en ook niet in vakanties. Tijdens de vergaderingen bespreken we de activiteiten. Voor deze activiteiten worden weer kleinere commissies gevormd, die bestaan uit leden van de ouderraad en teamleden, die zich bezig houden met het organiseren van de desbetreffende activiteit. De uitvoering van een activiteit gebeurt, indien nodig, door de hele ouderraad.

Bestuur
Karen van Ankum (voorzitter)
Richard Brommers (penningmeester)
Masha Lamboo (secretaris)

Leerkrachten
Ina van Meeteren
Denise van den Akker

Leden
Chantal Brommers
Kimberley Ruisch
Marleen Riksman
Ida Jaspers
Fabienne van Iperen
Stephanie van Schip
Melanie van Huis

Maar… we zoeken nog meer enthousiaste ouders die ons team komen versterken. Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren van activiteiten en ben je bereid om minimaal één jaar mee te draaien in de ouderraad? Spreek gerust één van de OR-leden aan of stuur een mailtje naar OR.Steijaert@morgenwijzer.nl