Oudercommissie

De oudercommissie  richt zich vooral op het organiseren en uitvoeringen van verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld: sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolfotograaf, schoolreizen, afscheidsfeest groep 8 en aan het eind van het schooljaar het zomerfeest.

Voor deze activiteiten worden weer kleinere commissies gevormd die bestaan uit oudercommissie leden en teamleden die zich bezig houden met het organiseren van de desbetreffende activiteit de uitvoering van een activiteit gebeurt, indien nodig, door de hele oudercommissie.

Elke maand (behalve in de zomervakantie) komt de oudercommissie op school bijeen om de verschillende activiteiten en festiviteiten met elkaar te bespreken en voor te bereiden.

Een oudercommissielid wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar en is mogelijk herkiesbaar. Bij meerdere geïnteresseerden voor een vacature, vindt er een verkiezing plaats. De voorzitter,penningmeester en secretaris worden gekozen binnen de oudercommissie.

Wilt u zich ook inzetten binnen de oudercommissie? Aarzel niet en spreek een van ons aan, we zijn heel erg blij met enthousiaste ouders die mee willen helpen om de Steijaertschool nog leuker te maken.

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.