Internetprotocol

Protocol computer/tabletgebruik op de Steijaertschool

Voor de leerlingen het Internet opgaan, is het verstandig bij een aantal zaken stil te staan en goede afspraken te maken.
Spelletjes op de computer/tablet mogen alleen gespeeld worden op aanwijzing van de leerkracht. Het gaat dan om spelletjes, die te maken hebben met de lessen. Denk hierbij aan spelletjes van Veilig Verkeer Nederland of spelletjes die te maken hebben met SchoolTV-programma’s. Voor andere spelletjes is toestemming nodig van de leerkracht.
De achtergronden, werkbalken en andere instellingen van de computers/tablets mogen niet veranderd worden.
Printen mag als het echt nodig is en met toestemming van de leerkracht. Veel dingen kunnen ook digitaal verwerkt worden of naar de leerkracht gemaild. Een printopdracht mag maar één keer gegeven worden. De printopdracht wordt pas opgehaald na toestemming van de leerkracht.
Problemen met de computer/tablet worden direct gemeld aan de leerkracht.
Leerlingen waarschuwen direct hun leerkracht als ze op de computer iets tegenkomen waardoor ze zich niet prettig voelen of waarvan ze weten dat het niet hoort.
Ze gebruiken alleen die zoekmachines, waarvoor ze toestemming hebben gekregen van hun leerkracht. Bij gebruik van een zoekmachine worden normale woorden en afbeeldingen gebruikt. Woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks en geweld zijn niet toegestaan. Bij twijfel is overleg met de leerkracht noodzakelijk. Via het Internet worden alleen onderwerpen opgezocht, die met school te maken hebben. In andere gevallen hebben leerlingen toestemming van de leerkracht nodig.
Zonder toestemming van de leerkracht mogen er geen mailprogramma’s op school gebruikt worden. Persoonlijke informatie (bv. namen, adressen, telefoonnummers, foto’s etc.) mag nooit op het internet doorgegeven worden zonder toestemming van de leerkracht.
In mails worden geen vervelende en grove woorden gebruikt. Mail met de bedoeling iemand te pesten kunnen we niet toestaan. Leerlingen reageren niet op e-mail berichten die onprettig of raar zijn. Krijgen leerlingen dergelijke mail dan vertellen ze het meteen aan hun leerkracht zodat die maatregelen kan nemen.
Gebruik van Whatsapp, iMessage en andere netwerken om mee te chatten is niet toegestaan.
Leerkrachten kijken regelmatig of de leerlingen aan het internetten zijn.
Leerlingen die zich niet aan de regels van dit protocol houden mogen een week geen gebruik maken van de computers/tablets op school. Hun ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.