Schoolgids

De Steijaertschool is een school waar ….

In een professionele organisatie uitdagend en inspirerend onderwijs wordt gegeven en de kinderen als voorbereiding op de maatschappij gestimuleerd worden tot zelfstandigheid;

Gemotiveerde leerkrachten zorgen voor een school waarin leerlingen en leerkrachten met onderling respect samenwerken aan een optimale ontwikkeling op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied;

Ruimte is voor individuele verschillen en waar een goede interne zorgstructuur de basis vormt om ieder kind de eigen talenten te laten ontplooien;

Door heldere schoolregels gezorgd wordt voor een schoolklimaat waarin veiligheid en plezier belangrijke sleutelwoorden zijn.

Laagdrempeligheid en toegankelijkheid de sfeer bepalen in de contacten naar en met ouders.

Schoolgids 2018-2019

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook