Adressen

Openbare Basisschool “J.P.F. Steijaert”
J. Haydnlaan 1
2394 GJ Hazerswoude Rijndijk
tel.nr: (071) 3412742

website:http://www.steijaertschool.nl
e-mail: schoolleider@steijaertschool.nl
directie: Henk Vergunst (schoolleider)

Bestuur van de school:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn (SOPORA)
Directeur-bestuurder: Dhr. J. de Roode

Kantoor van de stichting:
President Prins Bernhardlaan 14A
2405 VT Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 501119
Fax: 0172 501152
E-mail: info@sopora.nl

Logopedie
GGD Zuid-Holland Noord
Centraal postadres: zie jeugdgezondheidszorg
Onze logopediste is: Elkie Both

Jeugdgezondheidszorg
GGD Zuid-Holland Noord
Bezoekadres: Stadhuisplein 7, Alphen a/d Rijn
Tel.nr: 0172 236 236
Centraal postadres: Postbus 121, 2300 AC Leiden
Tel.nr: 071 516 33 33

Ina van Meeteren is de vertrouwenspersoon als u met een bepaald probleem rondloopt waarmee u elders in de school niet goedterecht kunt).

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook